۱۳۹۹/۰۶/۰۹

نوشته شده توسط Reza Alizadeh Majd
دسته بندي: , , ,


 

برای اعمال تغییرات بر روی فایروال با استفاده از firewall-cmd در CentOS میتونیم به صورت زیر عمل کنیم:

۱. وضعیت فعلی قوانین فایروال

$ sudo firewall-cmd --list-all

۲. اضافه کردن یک سرویس

$ sudo firewall-cmd --add-service=http

۳. اضافه کردن یک پورت

$ sudo firewall-cmd --add-port=1234/tcp
$ sudo firewall-cmd --add-port=1234/udp

۴. برای ذخیره تغییرات اعمال شده از سوییچ --premanent استفاده میکنیم:

$ sudo firewall-cmd --premanent --add-port=1234/tcp

 

0 نظر:

ارسال یک نظر