۱۳۹۸/۱۰/۲۹

نوشته شده توسط Reza Alizadeh Majd
دسته بندي: , ,

از این به بعد تصمیم دارم تا اونجا که امکان داشته باشه مواردی رو که در طول کار روزانه باهاشون برخورد دارم رو اینجا لاگ کنم شاید بعدا دوباره لازمم شد.


جدیدا بخاطر سیاست شرکت جدید مجبور شدم از eclipse به Jetbrains CLion سوییچ کنم و این یعنی استفاده از CMAKE بجای build system داخلی eclipse. یکی از مواردی که تو روز اول کار با `CLio بهش برخوردم لینک کردن library های خارجی به برنامه خودم بود. برای اینکار از pkg-config استفاده کردم و بعد از نصب library مورد نظر، موارد زیر رو باید به فایل CMakeList.txt خودمون اضافه کنیم.

find_package(PkgConfig REQUIRED)
pkg_check_modules(TITLE lib-name REQUIRED)

include_directories(${TITLE_INCLUDE_DIRS})
link_directories(${TITLE_LIBRARY_DIRS})
link_libraries(${TITLE_LIBRARIES})

0 نظر:

ارسال یک نظر