۱۳۹۱/۰۹/۲۹

نوشته شده توسط Reza Alizadeh Majd
دسته بندي:
در حالت عادی میتونیم با استفاده از کد زیر از صفحه فعلی پرینت بگیریم:
window.print();

اما اگه بخوایم فقط محتوای یک IFrame رو پرینت بگیریم میتونیم از کد زیر استفاده کنیم:


<script>
  function iPrint(ptarget) {
    ptarget.focus();
    ptarget.print();
  }
</script>

<body>
  <iframe name="theIFrame" id="theIFrame" width="500" height="200" src="some.file"></iframe>
  <input type="button" value="Print IFRAME" onclick="iPrint(theIFrame);" />
</body>

0 نظر:

ارسال یک نظر